Nio Andersson – men bara sju med annan bakgrund

Svenska Fotbollförbundet vill spegla samhällets mångfald i sin organisation, det finns på papper.

Det finns däremot inte i verkligheten.

Bland de drygt 300 som styr svensk fotboll finns nio invalda som heter Andersson men bara sju med bakgrund utanför Nordeuropa.

När fotbollsförbundet håll årsmöte 24 mars var en av de bärande punkterna att klubba igenom ett strategidokument inför de kommande fyra åren.

Vart vill svensk fotboll? Vad ska svensk fotboll vara för något?

Under rubriken ”värdegrund” slog man fast att fotbollen ska vara ”pådrivande i arbetet för jämställdhet och integration”, under punkten ”förbundsutveckling” antogs målet att ”öka jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll”.

Det är ingen ny strategi, samma idéer klubbades igenom för fem år sedan – och sedan dess har SvFF intensifierat sitt arbete med integration, jämställdhet och mångfald.

Det är föreläsningar, det är det sponsorfinansierade projektet ”Alla är olika – olika är bra” som ger föreningsstöd, det är utbildningar och integrationssamordnare på förbundet.

Medvetenheten har ökat, ambitionen har ökat.

Och representationen?

Inte så mycket.

Årsmötet 2018 hölls i Stockholm på Vasateatern.

Årsmötet 2018 hölls i Stockholm på Vasateatern.

Presidiet.

Presidiet.

Karl-Erik Nilsson, ordförande.

Karl-Erik Nilsson, ordförande.

2013 gjorde Sportbladet en sammanställning av samtliga styrelser, nämnder och kommittéer på nationell nivå, och av samtliga förbundsstyrelser på distriktsnivå, för att granska mångfalden.

Då, 2013, hade två av 300 personer i toppen av beslutspyramiden icke nordeuropeisk bakgrund.

DEFINITION
Utländsk bakgrund
”De individer som antingen är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar” Källa: SCB

Efter fyra år, två strategidokument och ett flertal kampanjer har vi gjort om samma granskning.

Resultatet: Av de 281 personer som innehade de 319 posterna högst upp i svensk fotboll under verksamhetsåret 2017 har sju stycken utländsk, icke nordeuropeisk bakgrund. Så gott som samtliga har levt i Sverige väldigt länge och har sedan tidigare en stark bakgrund inom föreningsliv och andra organisationer.

En jämförelse: På samma nivå i den demokratiska pyramiden finns nio ledamöter som heter Andersson i efternamn. Sex stycken som heter Gunilla.

Svensk fotboll har gemensamt kommit fram till att olika är bra. Men den är långt ifrån framme vid målet att spegla ett Sverige där alla är olika.

Text: Simon Bank

Undantagen

  • Almir Zec, ledamot i Västmanlands distriktsstyrelse. Kom till Sverige från Bosnien för 25 år sedan.
  • Smajo Murguz, ledamot i Västmanlands distriktsstyrelse. Kom till Sverige från Bosnien för 25 år sedan.
  • Hamid Fard, ledamot i Västergötlands distriktsstyrelse. Kom till Sverige från Iran, svensk sedan 30 år.
  • Georg Barsom, vice ordförande i Örebros distriktsstyrelse och ledamot i tävlingskommittén, syrian som bott i Sverige i snart 40 år.
  • Metin Yildirim, ledamot i Södermanlands distriktsstyrelse. Född i Turkiet, kom till Sverige som spädbarn.
  • Hossein Karbassi, ledamot i Skånes distriktsstyrelse och i domarkommittén. Kom till Sverige från Iran 1972.
  • Safija Dautovic Sappelt, ledamot i Göteborgs distriktsstyrelse. Kom till Sverige från Bosnien för 25 år sedan.